Hitta domstol

Hitta domstol – Sveriges Domstolar

Du kan söka på domstolens namn eller ort där domstolen finns. Om du skriver in ett postnummer listas alla domstolar som har detta i sitt upptagningsområde.

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Tingsrätter – Sveriges Domstolar

Du kan söka på domstolens namn eller ort där domstolen finns. Om du skriver in …

Sök i Domstolsarkiv – Riksarkivet – Sök i arkiven

Källan till de skannade handlingarna är arkiven från härads-, rådhus-, hovrätter och andra domstolar. Originalarkiven förvaras hos Riksarkivets olika regionala …

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i Lund, landsarkivet i Uppsala, landsarkivet i Vadstena, landsarkivet i Visby, landsarkivet i Östersund, Värmlandsarkiv, Riksarkivet, heraldik *, heraldisk *, heraldiska vapen, heraldiska symboler, heraldiska nämnden, landskapsvapen, landskapssymboler, riksvapnet, sveriges flagga, svenska flaggan, diplomatarium, släktforskning, släktforska

Att hitta till domstolen – Europeiska unionens domstol – CURIA

CURIA – Att hitta till domstolen – Europeiska unionens domstol

Att hitta till domstolen. Domstolens huvudbyggnad (Palais) är belägen i stadsdelen Kirchberg, öster om Luxemburgs centrum. Besöksgrupper ombeds att använda …

Court of Justice of the European Union

Domstol Stockholm Län (23 Sökträffar) – Företag – Hitta.se

Sveriges Domstolar – Domstolsverket Stockholmskontoret. Torsgatan 11, Stockholm. Telefon 036-15 53 00 · Styrelsen för Psykologiskt Försvar …

Rättspraxis – Lagrummet

På den här sidan hittar du vägledande avgöranden från domstolar och myndigheter. Du hittar också en sammanställning över beslut om förtursförklaringar i domstol …

Domstolsdatabas inom offentlig upphandling – Konkurrensverket

Domstolsdatabas inom offentlig upphandling | Konkurrensverket

Om du vill vara säker på att få en korrekt kopia av domen, måste du vända dig till respektive domstol och begära ut denna. Sök i domstolsdatabasen. Sök i …

Sök bland domar inom offentlig upphandling från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolsstatistik – SCB

Domstolsstatistik

Sök. Hem · Hitta statistik · Rättsväsende; Domstolsstatistik. Lyssna. Domstolsstatistik … Hitta på sidan. Om statistiken. Dokumentation. Kontakt.

Statistiken visar bland annat inkomna och avgjorda mål, konkurser och domstolsärenden och avgjorda tvistemål avseende familjerätt, men även handläggningsordning, handläggningstid och överklagande- och ändringsfrekvens.

Du som är vittne – Brottsoffermyndigheten

Du som är vittne | Brottsoffermyndigheten

Du kan vända dig till den aktuella domstolen om du vill ha mer information om vittnesstöd och hur en rättegång går till. Hitta domstol · Om vittnesstöd …

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär att du är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och personens försvarar…

Lexbase – Allmänhetens databas med offentliga handlingar …

Lexbase – Allmänhetens databas med offentliga handlingar från svenska domstolar

Här hittar du t.ex. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag. … Allmänhetens databas med offentliga handlingar från svenska domstolar.

Lexbase är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter.Här hittar du t.ex. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag.

Keywords: hitta domstol